Dataskyddspolicy

Uppdaterad 2022-01-24

Pipaluuk Oy har åtagit sig att skydda sina kunders personuppgifter i enlighet med EU:s personuppgiftslag. I detta uttalande beskriver vi vår sekretesspraxis som gäller för behandling av personuppgifter inte bara för våra e-handelskunder utan även för andra digitala tjänster, såsom prenumeranter på nyhetsbrev. Kunden måste acceptera villkoren i denna dataskyddspolicy för att kunna använda Pipaluuk Oys tjänster.

Registrator och kontaktuppgifter:

Pipaluuk Oy
FO nummer: 3085482-4
Krutkällarvägen 5
65100 VASA

För mer information om dataskydd och behandling av personuppgifter, vänligen kontakta info@pipaluuk.com

Grund för och syfte med att föra registret

Syftet med registret är att behandla och arkivera Pipaluuk Oy:s kundorder och att upprätthålla kundrelationen. Uppgifterna kan användas för verksamhetsutveckling och statistiska ändamål. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och kräver.

Vilken personlig information samlar vi in?

Vi samlar in personlig information i följande situationer; (i) när du köper kläder eller andra produkter från vår onlinebutik, (ii) när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, (iii) när du kontaktar vår kundtjänst; och (iv) när du surfar på vår webbplats. Den information som ska samlas in kan till exempel inkludera:

Personuppgiftsregistret kan innehålla följande uppgifter

 • Grundläggande information som namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Företag / organisation
 • Shoppinghistoria
 • Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation
 • Leveransinformation, såsom leveranssätt och leveransadress
 • Produktrecensioner
 • Webbinformation för e-handel och terminalidentifieringsinformation

Vad används personuppgifter till?

Vi använder personlig information för följande ändamål:

 • Upprätthålla kundbas
 • Leverans, bearbetning och arkivering av beställningar
 • Att utveckla driften av vår webbplats
 • För att förbättra kundupplevelsen
 • Att producera riktat innehåll och marknadsföring
 • För analytiska och statistiska ändamål
 • För att förhindra övergrepp

Uppgifterna i registret behandlas utifrån kundförhållandet mellan kunden och Pipaluuk, avtalet, användningen av webbplatsen, kundens separata uttryckliga samtycke eller rättsliga skyldigheter.

Lagring, behandling och skydd av personuppgifter

Personuppgiftsregistret är skyddat mot obehörig åtkomst och omsorg iakttas vid hanteringen av registret. Pipaluuk Oy säkerställer att de lagrade uppgifterna samt åtkomsträttigheterna till servrarna och annan information som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda för vilka det är väsentligt för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Lagringstiden för personuppgifter bestäms av dess syfte och de skyldigheter som följer av lag. Vi kommer endast att behålla personlig information under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna broschyr. Lagstiftning kan införa skyldigheter för en längre lagringsperiod för viss information, såsom redovisning och konsumenthandelsansvar, och för att visa att de utövas på rätt sätt.

Utlämnande av information till tredje part

Vi kan komma att lämna ut en del av din nödvändiga information till tredje part, till exempel för att garantera betalningstransaktioner och leveranser.

Vi vidarebefordrar informationen till följande tredje parter:

 • För analys- och statistikpartners
 • För produktrekommendationer och personaliseringspartners
 • För e-postmarknadsföringspartners, om kunden har tillåtit nyhetsbrev, kommunikation med webbhistorik eller begäranden om produktgranskning
 • Till transportören, om den valda leveransmetoden är transport till avhämtningsställe, närmaste postkontor eller destination
 • Vid betalning med betalkort
 • Till fakturaoperatören när fakturan är vald som betalningsmetod
 • Till inkassobolaget, när fakturorna förfaller och övergår till inkasso

Pipaluuk Oy säkerställer en hög nivå av datasäkerhet och skydd vid överföring och behandling av data i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Tredje parts databehandlingsrutiner garanteras av standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, EU-US Privacy Shield Agreement eller någon annan metod som godkänts i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dataöverföring utanför EU eller EES

Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU eller EES om inte den samarbetande parten har en s.k Enligt Privacy Shield-avtalet.

Rättigheter

Som kund har du följande rättigheter enligt gällande lag:

 • Rätt att kontrollera vilka personuppgifter som finns lagrade i registret.
 • Rätten att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. En reparationsförfrågan ska skickas till vår kundtjänst info@pipaluuk.com
 • I vissa fall kan du be oss att radera dina personuppgifter. Begäran om borttagning måste göras skriftligen via e-post till info@pipaluuk.com. Observera att en del av informationen i vårt register kan vara information som vi är skyldiga att behålla enligt lag (t.ex. bokföringslagen), så en begäran kanske inte leder till radering.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter i en vanlig, maskinläsbar form.
 • Du har rätt att förbjuda användningen av din information för direktmarknadsföring genom att meddela den personuppgiftsansvarige.


Kakor (”Cookies”)

När du besöker webbplatsen pipaluuk.com kan cookies överföras till din dator då och då. Cookies kan användas för att samla in information om till exempel vilken sida du har besökt, vilka webbsidor du har besökt och när, vilken webbläsare du använder, din bildskärms upplösning och operativsystem samt din dators IP-adress, dvs. Internetadressen från vilken du skickar och tar emot.

Med hjälp av cookiedata kan antalet besökare på tjänsten övervakas av Pipaluuk Oy och dess partners, samt analyseras och utvecklas för att bättre betjäna besökarna. Dessutom kan Pipaluuk Oys partners använda cookies för att rikta information om besökarens besök på denna och andra webbplatser.

Informationen som samlas in genom cookies används för att generera riktad reklam utifrån besökarens intressen. Inriktningen av annonsering med hjälp av cookies identifierar inte besökaren och kombinerar inte informationen med någon personlig information från besökaren i något annat sammanhang. Du kan blockera användningen av cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar så att din webbläsare inte tillåter lagring av cookies. I det här fallet accepterar du att för vissa tjänster kan blockering av användningen av cookies påverka tjänstens funktionalitet.

Ändring av dataskyddsspolicyn

Vår dataskyddspolicy kan komma att uppdateras om vi ändrar hur vi behandlar personlig information eller användningen av cookies, och vi uppmuntrar dig att granska denna sida regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar vi har gjort.